CÔNG TY TNHH TM DV IN HẢI ANH

IN NHANH 60S - CẦN LÀ CÓ NGAY

icon phone

Hotline

0933 357 739
×

CÔNG TY TNHH TM DV IN HẢI ANH

In giá rẻ Voucher - Phiếu quà tặng

In giá rẻ Voucher - Phiếu quà tặng

Vận chuyển: Xem thêm Chính sách vận chuyển

Thông tin nổi bật

In Offset 4 màu

Giấy: Couche 300

Không cán màng, cán màng mờ 2 mặt

Số lượng thấp nhất 500 cái

Thời gian: 3 ngày làm việc

Lưu ý: không được duyệt mẫu màu trước khi in

 

IN GIÁ RẺ   |   Giấy: Couche 300gsm    |   In 2 mặt |   Không cán màng
Kích thước 500 cái 1000 cái 2000 cái      
5.4 x 18cm 180.000 270.000 420.000 Thời gian 2 đến 3 ngày Bảng giá cấn 1 đường 
5.4 x 27cm 270.000 405.000 630.000 500 tờ 200
9 x 11cm 180.000 270.000 420.000 1000 tờ 300
9 x 16cm 270.000 405.000 630.000 2000 tờ 400
9 x 22 cm 372.000 540.000 840.000    
9 x 27cm 462.000 675.000 1,050.000    
9 x 39 cm 630.000 945.000 1,470.000    
11 x 18cm 372.000 540.000 840.000    
11 x 27 cm 540.000 810.000 1,260.000    
16 x 18 cm 540.000 810.000 1,260.000    
16 x 27 cm 720.000 1,080.000 1,680.000    
15 x 30 cm 1,080.000 1,620.000 2,520.000    
20 x 20 cm 1,080.000 1,620.000 2,520.000    

 

IN GIÁ RẺ   |   Giấy: Couche 300gsm    |   In 2 mặt |   Cán màng mờ 2 mặt
Kích thước 500 cái 1000 cái 2000 cái      
5.4 x 18cm 190.00 280.00 440.00 Thời gian 2 đến 3 ngày Bảng giá cấn 1 đường 
5.4 x 27cm 285.00 420.00 660.00 500 tờ 200.000
9 x 11cm 190.00 280.00 440.00 1000 tờ 300.000
9 x 16cm 285.00 420.00 660.00 2000 tờ 400.000
9 x 22 cm 392.00 560.00 880.00    
9 x 27cm 487.00 700.00 1,100.00    
9 x 39 cm 665.00 980.00 1,540.00    
11 x 18cm 392.00 560.00 880.00    
11 x 27 cm 570.00 840.00 1,320.00    
16 x 18 cm 570.00 840.00 1,320.00    
16 x 27 cm 760.00 1,120.00 1,760.00    
15 x 30 cm 1,140.00 1,680.00 2,640.00    
20 x 20 cm 1,140.00 1,680.00 2,640.00    

Tải bảng giá in