CÔNG TY TNHH TM DV IN HẢI ANH

IN NHANH 60S - CẦN LÀ CÓ NGAY

icon phone

Hotline

0933 357 739
×

CÔNG TY TNHH TM DV IN HẢI ANH

In giấy tiêu đề giá rẻ HCM

In giấy tiêu đề giá rẻ HCM

Vận chuyển: Xem thêm Chính sách vận chuyển

Giấy Tiêu Đề A4 1 mặt F80 đến F100
SL Có màu viền và nền  Thời gian
100 tờ 200.000đ 2 giờ đến 6 giờ
200 tờ 350.000đ 2 giờ đến 6 giờ
300 tờ 490.000đ 2 giờ đến 6 giờ
400 tờ 620.000đ 2 giờ đến 6 giờ
500 tờ 750.000đ 2 giờ đến 6 giờ
1000 tờ 1.100.000đ 2 giờ đến 6 giờ
2000 tờ 1.600.000đ 4h đến 1 ngày
3000 tờ 1.980.000đ 2  đến 3 ngày
4000 tờ 2.500.000đ 2  đến 3 ngày
5000 tờ 2.800.000đ 3  đến 4 ngày
10.000 tờ 4.300.000đ 3  đến 4 ngày
     
     
Giấy Tiêu Đề A4 1 mặt  F120
SL Có màu viền và nền  Thời gian
100 tờ 220.000đ 2 giờ đến 6 giờ
200 tờ 370.000đ 2 giờ đến 6 giờ
300 tờ 510.000đ 2 giờ đến 6 giờ
400 tờ 640.000đ 2 giờ đến 6 giờ
500 tờ 770.000đ 2 giờ đến 6 giờ
1000 tờ 1.200.000đ 2 giờ đến 6 giờ
2000 tờ 1.800.000đ 4h đến 1 ngày
3000 tờ 2.450.000đ 2  đến 3 ngày
4000 tờ 3.000.000đ 2  đến 3 ngày
5000 tờ 3.300.000đ 3  đến 4 ngày
10.000 tờ 4.600.000đ 3  đến 4 ngày

Tải bảng giá in

Sản phẩm cùng danh mục