CÔNG TY TNHH TM DV IN HẢI ANH

IN NHANH 60S - CẦN LÀ CÓ NGAY

icon phone

Hotline

0868.39.1919
×

CÔNG TY TNHH TM DV IN HẢI ANH

In bao thu 16 x16 cm Giấy F120 gsm

In bao thu 16 x16 cm Giấy F120 gsm

Vận chuyển: Xem thêm Chính sách vận chuyển

Bao thư 16 x 16 giấy F120 gsm in 1 mặt, 2 mặt
sl Không màu nền  Thời gian Có màu nền có in 2 mặt Thời gian
50 cái 220.000đ 2 đến 5 giờ 270.000đ 2 đến 5 giờ
100 cái 400.000đ 2 đến 5 giờ 450.000đ 2 đến 5 giờ
200 cái 500.000đ 2 đến 5 giờ 550.000đ 2 đến 5 giờ
300 cái  600.000đ 3 giờ đến 6 giờ 650.000đ 3 giờ đến 6 giờ
> 300 cái  Call   Call  

Tải bảng giá in